بررسی روزنامه های اصفهان در روز یکشنبه؛
تابناک: روزنامه های اصفهان در شماره امروز خود به بررسی مسائلی از قبیل سخنان شهردار در صحن علنی شورای شهر و کدام هنرمندان دراینستاگرام بیشتردنبال می شوند پرداخت.
کد خبر: ۳۸۶۴۴
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۳ 24 May 2015
به گزارش تابناک اصفهان، روزنامه های اصفهان در شماره امروز خود به بررسی مسائلی از قبیل سخنان شهردار در صحن علنی شورای شهر و کدام هنرمندان دراینستاگرام بیشتردنبال می شوند پرداخت.

روزنامه اصفهان زیبا در گزارشی به بررسی صحبت های شهردار در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان پرداخت و نوشت: شهردار اصفهان برای پاسخگویی به دو سوال شورا در زمینه مسائل مرتبط با حمل و نقل عمومی و قطارشهری و استفاده از عنوان مدیرکل حوزه شهرداری در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان حاضر شد.در ابتدای طرح سوالات از شهردار اصفهان تذکر مکتوب پنج نفر از اعضای شورای شهر در زمینه قطار شهری در 15 بند قرائت شد.

شهردار اصفهان که پس از 15 دقیقه وقت شورای شهر اصفهان نیم ساعت برای پاسخگویی به سوالات فرصت داشت، در ابتدای سخنان خود چند سوال مطرح کرد و گفت : نیم ساعت فرصت برای پاسخگویی به یک سوال پیش بینی شده، در حالی که یک سوال اعضای شورای شهر شامل 15 سوال بود.دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در ادامه افزود: براساس ماده 145 آیین نامه داخلی از مشاوران و مدیران برای پاسخگویی استفاده می کنم، ولی قبل از پاسخگویی تکلیف را مشخص کنید چگونه جلو برویم؟ یک سوال مطرح است یا 15 سوال؟رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به شهردار اصفهان گفت: یک سوال با 15 بند مطرح شده است که پاسخ بسیاری از آنها همپو شانی دارد.مهندس رضا امینی از شهردار اصفهان خواست در مدت یک ساعت پاسخگوی سوال 15 بندی اعضای شورای اسلامی شهر باشد.شهردار اصفهان تاکید کرد: تذکر، سوال و استیضاح حق شورای شهر است و بنده برای هر سه آمادگی دارم، اما در طرح سوال دو مساله از اهمیت بر خورداراست.دکتر سقائیان نژاد یادآور شد: شانیت و قانونی بودن سوالی که از سوی اعضای شورای شهر مطرح می شود ، از اهمیت بر خوردار است و ما تسلیم قانون هستیم و این موارد را گفتم که روشن باشد.وی با بیان اینکه سوال از وی در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، اولین سوال در 12 سال گذشته است ، عنوان کرد : اگر شانیت و قانونی بودن سوال نباشد، برداشت ها غیر منطقی می شود.شهردار اصفهان با اشاره بر اينكه وظيفه دارم مباحث را براي شهروندان شفاف سازي كنم، تاكيد كرد: شفاف سازی برای شهروندان نسبت به قانع شدن یا قانع نشدن اعضای شورای شهر از اولویت برخوردار است.متن كامل سخنان شهردار اصفهان در زمینه سوال مطرح شده به شرح زير است:

همانگونه که مطلعید، طبق ماده ۷۳ قانون شوراها درباره اقدام نسبت به تذکراتی که اعضای محترم شورا نسبت به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری دارند و توسط رییس محترم شورا به شهرداری اعلام می شود، عبارت «رعایت مفاد تذکر» قید شده و صراحتاً موضوع طرح سوال از شهردار را منوط به عدم رعایت مفاد مورد تذکر نموده است، بنابراین مفهوم واژه «تذکر» در ماده مزبور شامل مواردی می گردد که مفهوم رعایت بر آن صدق می کند و در حال حاضر و در آینده شهرداری قادر به مراعات آن بوده و ادامه عملیات یا عملکرد مورد اعتراض، قابل توقف یا رعایت باشد. بدیهی است از مطالب قانونی فوق چنین استنباط می شود که اعتراضات مورد بحث بایستی مربوط به دوره فعلی شورا بوده و قابل رعایت نیز باشد، به عبارت دیگر اعتراض به اقدامات قبلی که امکان «رعایت» در آن وجود ندارد، نمی تواند در ردیف واژه مزبور قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت و محدود نبودن ظرف زمانی مشخص برای ایرادات فوق الذکر اجرای این بخش از ماده ۷۳ شامل همه عملیات و اقدامات از سالیان قبل تا حال حاضر را شامل خواهد شد که این امر به علت غیر اجرایی بودن موضوع، قطعاً مورد نظر قانون گذار نبوده است.علیهذا با عنایت به مطلب فوق، اکثر موارد درج شده در پیوست نامه شماره ۴۲۴۶/۹۳/۲۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ آن شورای محترم که به عنوان تذکر مطرح شده، مربوط به قبل از دوره چهارم شورای محترم اسلامی شهر است که در زمان خود مجموعه مسوولان مربوطه، شامل شوراهای اسلامی شهر دوره اول، دوم و سوم شورای سازمان قطار شهری به ریاست استانداران محترم وقت هیات مدیره ها و مدیران عامل سازمان و شهرداران مربوطه سیاست گذار و تصمیم گیرنده و مجری پروژه قطار شهری بوده و طبعاً همگی آنها در جهت حسن اجرا و رعایت مقررات و تسریع در امور اجرایی و فنی و مهندسی و تامین منابع مالی حسب شرایط زمان خود و به بهره برداری رساندن هر چه سریع تر احداث پروژه گام برداشته و قطعاً بر حسب اولویت، ضرورت و مصلحت و موقعیت ویژه زمان خود اقدام نموده اند.شایان ذکر است؛ با توجه به مفاد اساسنامه سازمان و با عنایت به اینکه ریاست شورای سازمان با استاندار محترم و ریاست هیات مدیره سازمان با معاونت محترم عمرانی استانداری و تعیین مدیرعامل سازمان منوط به تایید شورای سازمان و صدور حکم توسط استاندار محترم است و همچنین توجه به نقش شورای محترم اسلامی شهر در مواردی همچون سیاست گذاری، نظارت به تصویب بودجه و حضور در هیات مدیره میزان اعمال مدیریت شهردار در مدیریت و اجرای پروژه قطار شهری محدود است، بنابراین انتظار پاسخگویی به همه سوالات و موضوعات مطرح شده متناسب و مرتبط با محدوده مسوولیت و اختیارات و میزان حق مداخله و تصمیم گیری شهردار نیست و بدیهی است مقامات و مسوولان فوق هر کدام به تناسب نقش، وظایف و اختیارات خود پاسخگوی موارد مطروحه خواهد بود.

عوامل مهم دیگری در میزان عدم پیشرفت پروژه موثر بوده که خارج از حیطه وظایف و اختیارات شهرداری است که به عنوان مثال می توان به معضلات و مسائل مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، میزان اعتبارات دولتی و تصمیمات متمرکز دولت در زمینه خرید واگن و تجهیزات قطار شهری اصفهان اشاره کرد.برای اطلاع اعضای محترم آن شورا به خصوص اعضای محترم سوال کننده و برای رفع پاره ای از ابهامات، توضیحات زیر را که ما حصل سوابق و مدارک و بررسی هایانجام شده است، به شرح زیر به استحضار می رساند:
1. عبور خط یک مترو از خیابان چهارباغ عباسی در شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور مورخ ۲۲/۱۲/۸۵ به تصویب رسیده و حفاری تونل مذکور به استناد این مصوبه و موافقت نامه های فی ما بين شهرداری اصفهان و معاونت راهبردی رییس جمهور به صورت قانونی انجام گرفته است که در مسیرهای ذکر شده در موافقت نامه های مذکور، به مسیر چهارباغ عباسی تصریح گردیده و بر اساس آن نیز تخصیص و پرداخت اعتبارات انجام شده است. ضمناً توقف دو دستگاه ماشین حفار (TBM) از یک طرف به دلیل نیاز به انتقال شفت بابلدشت به کراس آور روبروی بازارچه حاج محمد علی و شروع عملیات ساخت ایستگاه های شهدا و تختی و رعایت الزامات قراردادی با پیمانکار بوده و از طرف دیگر مشکل ناشی از نظرات میراث فرهنگی مزید بر علت بوده که موضوع با تدبیر وزیر محترم کشور وقت و صدور مصوبه شورای عالی ترافیک کشور برطرف شد.

2. فرآیند برگزاری مناقصه و اتخاذ تصمیم در مورد شرکت برنده، توسط کمیسیون مناقصه و قبل از دوره مدیریت فعلی شهرداری انجام پذیرفته است. لازم به ذکر است؛ خطا و مشکل ایجاد شده در مسیر قطار شهری توسط پیمانکار در محل سی و سه پل، مدت ها بعد از انعقاد قرارداد به وجود آمده که طبق ضوابط و مقررات، بررسی ها و کارشناسی های فنی انجام گرفت و بابت خسارات وارده مربوط به هزینه های انجام شده توسط قطار شهری در مسیر مصوب، مبلغی به حساب بدهکاری شرکت منظور گردیده است. لکن پرونده حساب های شرکت الموت کماکان مفتوح و به هیات داوری با محوریت معاونت محترم امور عمرانی استانداری ارجاع گردیده است.


3. جان پناه قبلی، طرح موقت برای تجهیز کارگاه در زمان عملیات اجرایی ساخت ایستگاه شهدا بوده که می بایست برچیده می شد و جان پناه فعلی که جزو طرح زیباسازی مشاور طرح آن ایستگاه می باشد، با طی روال مربوطه و تصویب در کمیسیون بررسی طرح ها و در راستای تامین ایمنی طرح و ضوابط سازمان آتش نشانی اجرا گردیده است.

4. در مورد ایستگاه میدان آزادی، بر اساس طرح اولیه، عملیات اجرایی احداث ایستگاه آغاز و پس از مقدار جزئی پیشرفت کار، با توجه به سیاست ها و تاکیدات شورای محترم اسلامی شهر و شهرداری در زمینه توسعه و تقویت حمل و نقل همگانی از یک طرف و همچنین استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایستگاه به عنوان پشتوانه طرح قطار شهری از طرف دیگر، ایده ایجاد مجتمع تجاری و ایستگاهی (TOD) و عبور خط BRT از ایستگاه ها و ترکیب آنها با خطوط مترو ( خطوط ۲ و ۳) مطرح شد که به دلیل اهمیت موضوع، اجرای طرح متوقف گردید تا مطالعات لازم توسط مشاور انجام گرفته و در اجرای طرح اعمال شود. پس از بررسی ها و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، شورای سیاست گذاری و کمیسیون بررسی طرح ها، طرح سه طبقه شامل عبور دو خط مترو و یک خط BRT با لحاظ فضای مجتمع تجاری و ایستگاهی (TOD) توسط مشاور تهیه شد که پس از تهیه برآورد و تهیه نقشه های اجرایی مشخص گردید. اضافه نمودن عبور خط ۳ و BRT به طرح که محاسنی از لحاظ آینده نگری داشت، دارای معایبی از جمله افزایش تصاعدی هزینه های اجرا، عدم توجیه اقتصادی با توجه به موازنه درآمدها و هزینه های اضافی طرح و همچنین مشکلات اجرای طرح با شرایط جدید و هزینه های بهره برداری بود که نهایتاً منجر به اجرای پروژه بر اساس طرح دو طبقه شد که پس از این جمع بندی، اجرای این ایستگاه توسط حوزه معاونت عمران شهری با قوت پیگیری شده و ظرف چند ماه آینده تکمیل و تحویل سازمان قطار شهری خواهد شد.

5. قرارداد خرید 150 واگن با شرکت پلور سبز لغو نگردیده و قرارداد مذکور همچنان فعال و در حال اجرا بوده و شرکت متعهد به تامین واگن ها می باشد. از عوامل مهم در تحویل به موقع واگن ها می توان به صرف زمان و طولانی شدن جمع بندی نهایی برای دو مشخصه عمده فنی طرح شامل قدرت کشنده ها (Traction) و بوژی و همچنین عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) به دلیل تحریم ها و نیز ضعف ساختاری و مدیریتی شرکت اشاره کرد.


6. همان گونه که مستحضرید، تأمین منابع مالی اجرای پروژه قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت و۵۰ درصد سهم شهرداری می باشد که در این رابطه با توجه به نوع اعتبارات دولتی و الزامات آن، از زمان شروع پروژه تا سال های اخیر منابع مورد نیاز برای احداث از محل اعتبارات دولتی و منابع مورد نیاز آزادسازی ها از اعتبارات شهرداری تأمین می گردید، لکن در سنوات اخیر با توجه به عدم پیش بینی اعتبارات کافی برای سهم دولت در بودجه کل کشور از یک طرف و عدم تخصیص و پرداخت کامل این اعتبارات از طرف دیگر، شهرداری اصفهان با توجه به اولویت و اهمیتی که برای این پروژه قائل بوده و به ویژه از سال ۹۰ در تأمین اعتبار پروژه های ساخت و احداث قطار شهری نیز سرمایه گذاری بیشتری را در دستور کار قرارداد و نسبت به پیش بینی اعتبارات مناسب در بودجه سنواتی شهرداری برای تقویت اجرای پروژه قطار شهری، با تشریک مساعی شورای اسلامی شهر اقدام کرد.لازم به ذکر است؛ سر جمع اعتبارات پرداختی دولت تا سال ۹۳ و با احتساب اعتبار مصوب سال ۹۴، بالغ بر ۷۸۵ میلیارد تومان می باشد، در حالی که بودجه مصوب شهرداری در این مدت با احتساب بودجه مصوب سال ۹۴ بالغ بر ۵/۹۴۸ میلیارد تومان است که با احتساب رقم مربوط به هزینه صدور پروانه های ساختمان های مرتبط با قطار شهری، آورده شهرداری به مراتب بیشتر از سهم دولت است.

7. روال به کارگیری نیروی انسانی در سازمان قطار شهری بر اساس نیاز و اخذ مجوز از هیات مدیره و طی فرآیند آگهی، برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه انجام گرفته است و درباره شرکت متروی منطقه اصفهان که شرکتی مستقل است بر اساس ضوابط آیین نامه آن شرکت اقدام می شود.


8. همان گونه که مستحضرید پروژه های شهری با توجه به نیازها و اقتضائات مختلف شهر تعریف می شود که پروژه های میدان امام علی (ع) و قطار شهری از زمره این پروژه ها هستند. بدیهی است کارکرد، قلمرو و حوزه اثر و پیامدها و نتایج هر کدام از این پروژه ها در جای خود با اهمیت و قابل توجیه است، لذا اجرای پروژه میدان امام علی (ع) با توجه به ایجاد تحول و اصلاح در قسمت مهمی از بافت فرسوده و تاریخی شهر و اثرات مثبت آن حائز اهمیت است. لکن شهرداری اصفهان با توجه به اهمیتی که برای هر دو پروژه قائل بوده و از آنجا که اجرای هر پروژه منوط به تصویب شورای اسلامی شهر است، متناسب با شرایط و امکان اجرایی پروژه ها نسبت به پیش بینی اعتبارات در بودجه سنواتی اقدام شده که نهایتاً پس از بررسی و تصویب آن شورای محترم، به اجرا گذاشته شده است، لذا این دو پروژه از جهت موضوع و اولویت و اثرات آن به شکل مطرح شده قابل قیاس نیستند.همچنین بررسی و قضاوت در مورد پیشرفت پروژه های قطار شهری در سایر شهرها مستلزم بررسی و تحلیل عوامل مؤثر مربوطه است که به عنوان مثال، اعطای اختیارات خرید واگن های قطار شهری به یک شهر خاص و حمایت مالی و معنوی دولت از آن و نبود موانعی همچون مشکلات و محدودیت های مربوط به میراث فرهنگی نقش مهمی در پیشرفت پروژه داشته است. لازم به ذکر است؛ پروژه قطار شهری تنها در دو شهر تهران و مشهد به بهره برداری رسیده است. توضیح در مورد این سوال ضمن پاسخ به سوالات دیگر مطرح شده است.

9. طرف قرارداد شهرداری برای انجام کارهای الکتریکال و سیگنالینگ قطار شهری، شرکت مپنا بوده است که سازمان قطار شهری پیش پرداخت قرارداد را در موعد مقرر انجام داده است که این پیش پرداخت شامل قسمت سیگنالینگ هم بوده است، لکن به دلیل تقدم زمانی انجام قسمت الکتریکال پروژه، اقدام در مورد خرید و اجرای بخش سیگنالینگ به بعد موکول شد که شروع آن با موضوع تحریم ها همزمان گردید که در این رابطه شرکت زیمنس عدم امکان ادامه فعالیت را به شرکت مپنا اعلام کرد، لکن در حال حاضر شرکت مپنا طی یک توافق نسبت به تأمین آن از طریق شرکت ایرانی مهاران اقدام نموده است.


10. انجام تملکات پروژه قطار شهری متناسب با شرایط اجرا و پیشرفت آن برنامه ریزی و اجرا می شده است، لذا تملکات مورد نیاز همواره از بخش اجرا جلوتر بوده و مانع و گلوگاهی در روند اجرای پروژه نبوده است، لکن از آنجا که عملیات آزادسازی کار زمان بر و دارای ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی است، لذا تحقق آن نهایتاً با مشکلات و دشواری هایی مواجه است که در این رابطه می توان به مشکلات حقوقی آزادسازی ایستگاه های کاوه، شریعتی، دانشگاه اصفهان و تختی اشاره نمود، ولی در حال حاضر غالب تملکات مورد نیاز انجام شده و در موارد معدود باقیمانده، قبل از نیاز به اجرا تحویل خواهد شد.

11. علی رغم تاییدات قبلی کریدور عبور مترو توسط سازمان میراث فرهنگی، به دلیل درخواست های شفاهی و جهت تعامل با آن سازمان و به منظور پرهیز از بروز مشکلات بعدی در اجرا شروع عملیات اجرایی این ایستگاه ها با تاخیر مواجه شد که در حال حاضر با توجه به هماهنگی های به عمل آمده احداث ایستگاه امام حسین (ع) در حال انجام و احداث ایستگاه انقلاب آغاز شده است، لکن کماکان مباحث میراث فرهنگی مانع از اجرای سریع و مطلوب این دو پروژه است.


12. با توجه به اهمیت موضوع قطار شهری و نقش آن در حمل و نقل همگانی و علاقه و حساسیت همه عوامل موثر در راه اندازی هر چه سریع تر و مطلوب آن، قطعاً اظهارنظرهای اعلام شده از ناحیه هر بخش از عوامل مذکور از جمله اعضای محترم شورای اسلامی شهر، استانداری و شهرداری بر مبنای حسن نیت و بر اساس برآورد و تحقق پیش نیازهای اجرای پروژه بوده است که در صورت برآورده شدن آنها، امکان بهره برداری را درموعد خاص فراهم می نمود، لکن با توجه به شرایط و عوامل موثر خارج از حیطه اختیارات مدیریت قطار شهری زمینه های لازم برای تحقق آن فراهم نشده است که مصادیق مشخص در این زمینه وجود داشته و قابل ارائه می باشد.

۱۳. توجه به اهتمام ویژه شهرداری در پیگیری تکمیل ایستگاه ها در سال های اخیر، سفت کاری غالب ایستگاه ها انجام شده و در مرحله نازک کاری است و در مورد ایستگاه های سی و سه پل، شریعتی و آزادی در حال انجام و در شرف اتمام می باشد و در سال جاری برای مرحله نازک کاری آماده می شود.

14. با توجه به تاکیدات شورای محترم اسلامی شهر و سیاست شهرداری و نیز مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها در قانون بودجه کل کشور با پرداخت اصل و سود اوراق به نسبت ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت، شهرداری اصفهان اقدامات و مکاتبات لازم را جهت اخذ مجوز انتشار این اوراق در سال ۹۱ آغاز نمود و همچنین اعتبار مناسبی را به منظور فروش اوراق مشارکت در بودجه سال ۹۲ قطار شهری منظور کرد که پس از مذاکرات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دلیل عدم جذابیت نرخ سود این اوراق در مقایسه با سود سپرده های بانکی و پیش بینی عدم استقبال از آن، شهرداری اصفهان بنا به توصیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخواست موافقت با افزایش درصد سود اوراق از طریق مصوبه شورای پول و اعتبار را مطرح نمود.همچنین یکی از شرایط اعلام شده بانک مرکزی پذیرش کل تعهد بازپرداخت اصل و سود توسط شهرداری علی رغم مفاد قانون بودجه کل کشور بود که نهایتاً با اخذ مصوبه از شورای محترم اسلامی شهر در این زمینه و نیز افزایش نرخ سود، در پایان سال ۹۳ مجوز انتشار اوراق صادر گردید که فروش اوراق مذکور از ۲۶/۱۲/۹۳ توسط بانک عامل آغاز شد، لکن مورد استقبال قرار نگرفت که با توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و تمدید اعتبار مجوزات اخذ شده، در سال ۹۴ پیگیری خواهد شد.

شهردار اصفهان در جمع بندی پاسخگویی به این سوال گفت: مسیر خط یک قطارشهری اصفهان مصوبه دارد و قرارداد با پیمانکار شرکت الموت قبل از ورود من به شهرداری انجام شده و جان پناه ایستگاه تختی با طی روند مربوطه احداث شده است. دکتر سقائیان نژاد با اعلام اینکه شهرداری اصفهان 948میلیارد تومان برای قطار شهری هزینه کرده است، گفت:کارکرد، قلمرو وپیامد دو پروژه احیای میدان امام علی(ع) و قطار شهری متفاوت است و هر کدام در جایگاه خود از اهمیت برخوردار است و شهردار برای تکمیل آنها تلاش کرده است.وي با اشاره به تاثير ارگان هاي مختلف در روند فعاليت و تصميم گيري پروژه قطار شهری تاكيد كرد:آيا اين ظلم نيست که همه تخم مرغ هايي كه در سبدهاي مختلف پخش شده است، از شهردار اصفهان مطالبه شود؟

پس از قرائت سوال دوم از شهردار اصفهان در زمینه استفاده از واژه مدیرکل حوزه شهردار در مکاتبات شهردار اصفهان، در پاسخ گفت که این عنوان در ساختار شهرداری اصفهان به استانداری و وزارت کشور آمده است وتنها با توجه به نیاز به هماهنگی مدیریت تحت نظر شهردار استفاده می شده و در ابلاغ کارگزینی عنوان مدیر دفتر شهردار آمده است.دکتر سقائیان نژاد عنوان کرد: اخذ مصوبه استفاده از این عنوان از سوی کلانشهرها پیگیری می شود و تا کنون با درخواست قم موافقت شده است .

به دنبال شغل نیستم، می خواهم کنار شما به شهروندان خدمت کنم

شهردار اصفهان پس از پاسخگویی به سوالات گفت: به دنبال شغل نیستم و اکنون استاد تمام پایه 35 دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و تنها می خواهم کنار شما به شهروندان خدمت کنم.

من این بار را بر زمین نمی گذارم، شما باید از روی دوش من بردارید

شهردار اصفهان گفت که من این بار را بر زمین نمی گذارم، شما باید از روی دوش من بردارید؛ زیرا خدا توفیق خدمت داده است و شهروندان نیز درک می کنند.

تصمیمات ما در زندگی 2 میلیون اصفهانی تاثیرگذار است

رییس شورای اسلامی شهر در پایان گفت: اگر نیت ما خالصانه باشد، امور اصلاح می شود و امروز در اصفهان دو میلیون نفر زندگی می کنند که تصمیمات ما در زندگی آنها تاثیرگذار است.
در همین زمینه

مباحث سیاسی اصفهان راه اندازی مترو را به تاخیر انداخت

مديرعامل اسبق سازمان قطارشهري اصفهان در جلسه علني دیروز شوراي اسلامي شهر اصفهان با ابراز خوشحالی از حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به پاسخگویی به موارد مطرح شده در نامه پنج عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه قطار شهری پرداخت. مهندس عبدالحسین سیف اللهی با بیان اینکه 23 سال در اصفهان معاون استاندار و شهردار بودم، سوال اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از شهردار اصفهان را قانونی ندانست. سیف اللهی به تالیف کتاب «گامی در پیش» در زمینه مستندات قطار شهری اصفهان اشاره و خواندن این کتاب را برای آشنایی با روند پروژه قطار شهری اصفهان توصیه کرد .وی گفت که در این کتاب همه مستندات قطار شهری اصفهان از ابتدا تا کنون آمده است و استنادات قانونی مجلس ، دولت و شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه قطار شهری اصفهان را نیز در این کتاب آورده ام .سیف اللهی به چرایی تاخیر در تکمیل پروژه قطار شهری اصفهان پرداخت و گفت: در مثل مناقشه نیست و کرم سیب از خود سیب است و علت تاخیر در تکمیل پروژه قطار شهری اصفهان را باید در خودمان جست وجو کنیم و در واقع خود ما علت تاخیر در راه اندازی قطار شهری اصفهان هستیم .وی با طرح این سوال که پروژه قطار شهری تبریز و شیراز نیز برای اجرا با بافت های تاریخی مواجه بودند اماچرا در هیچ یک از این دو شهر این مساله بزرگ نمایی نشد ، عنوان کرد : من دلم می سوزد وقتی که می بینم به عنوان معاون عمرانی استاندار اصفهان قرار داد خرید واگن ها را قبل از کلنگ خوردن پروژه قطار شهری اصفهان منعقد کردم و اصفهان اولین شهر در انعقاد قرارداد بود، اما نتوانستم این قرارداد را اجرایی کنم.سیف اللهی با بیان اینکه اصفهان اولین شهری بود که مطالعات مترو در آن آغاز شد اما در سال 54 نیز مطالعاتی در زمینه قطار شهری اصفهان انجام شده بود، گفت: بعد از تشکیل شرکت قطار شهری اصفهان مطالعات مترو اصفهان به صورت کامل انجام شد. وی گفت که کسانی که ادعا می کنند چرا خط یک مترو اصفهان از چهار باغ گذشته است، باید بدانند همه مشاوران عبور خط یک مترو اصفهان را از چهارباغ تایید کرده اند و خط 1،2 و 3 مترو اصفهان را تایید کرده اند اما به دلیل بده بستان های سیاسی که در اصفهان هست و علت آن خود ما هستیم، اعلام کردند که باید از شمس آبادیعبور می کرد .سیف اللهی با بیان اینکه مسائل سیاسی استان اصفهان این مشکلات را ایجاد کرد، گفت : کاری به بده بستان های مجموعه مدیریت شهر ندارم و توسط خودمان به خودمان ظلم شده است. سیف اللهی تاکید کرد: ما بخواهیم یا نخواهیم خط یک قطار شهری اصفهان مصوبه دارد . به گفته وی، این طرح سه مصوبه دارد که مصوبه سوم ، مصوبه اول را تایید می کند . سیف اللهی به سه دوره مدیریت خود در پروژه قطار شهری اصفهان تحت عنوان معاون استاندار اصفهان ، مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان و رییس شرکت تخصصی مترو کشور دلایل تاخیر در راه اندازی مترو اصفهان را بیان کرد و افزود: شورای ترافیکی یکی از مراجعی است که این پروژه مصوبات آن را داراست و در موافقت نامه دولت محور و ایستگاه های قطار شهری اصفهان تعریف شده است .وی گفت که همه ایستگاه های مترو اصفهان بر اساس این موافقت نامه مشخص است و مگر می شود خلاف موافقت نامه ها عمل کرد، اگر خلاف می کردیم، دیوان محاسبات پدر ما را در می آورد .سیف اللهی عنوان کرد : همه اقدامات انجام شده در پروژه قطار شهری مصوبه دارد. وی گفت که اگر اقدامات انجام شده مصوبه ندارد، چرا شوراهای شهر اصفهان در دوره اول، دوره دوم و دوره سوم تذکر ندادند.سیف اللهی تاکید کرد : اگر2000 صفحه کتاب نگارش شده را مطالعه کنید، می بینید مسیر مترو چیزی نبوده که بتوانیم آن را تغییر دهیم یا محل ایستگاه ها را جا به جا کنیم و شورای ترافیک استان ، شورای ترافیک کشور و شورای سازمان قطار شهری همه موارد را تصویب کرده اند و سر از خود کار نشده است.وی گفت که در دوران مسوولیت، 640 بار به دیوان محاسبات جواب داده ام و بخواهیم یا نخواهیم خط 1،2 و 3 مسیر چند بار تصویب شده است .سیف اللهی با بیان اینکه مباحث سیاسی استان راه اندازی مترو را به تاخیر انداخت، گفت: وقتی رییس وقت میراث فرهنگی از استاندار می خواهد دستور تخریب جهان نما صادر شود تا در ازای آن اجازه ادامه اجرای پروژه صادر شود، باید دلایل تاخیر را متوجه شد و در نهایت هم جهان نما تخریب می شود و هم مشکلات مترو بر طرف نمی شود . وی به سفر رییس جمهور به تبریز و اختصاص 570 میلیون دلار فاینانس به متروی تبریز اشاره کرد و گفت: رییس جمهور به شهر ما که آمدند چه کردند ؟
دست به دست هم دهیم و پشت هم باشیم

سیف اللهی با تاکید بر اینکه همه ما باید ید واحده باشیم ، گفت : به اعیادی که در آن هستیم قسمتان می دهم دست به دست هم بدهیم و پشت هم باشیم تا کارهای اجرایی را به پیش ببریم؛ زیرا وضعیت کنونی به ضرر اصفهان است .

مشخص نبودن جزئيات خطوط مترو؛ علت تاخير پرداخت سهم اصفهان براي خريد واگن

معاون عمرانی اسبق استانداری اصفهان نیز در این جلسه در زمینه سوالات مطرح شده در زمینه متروي اصفهان گفت: در زماني كه در استانداري مشغول فعاليت بودم ، وزارت كشور اصرار داشت كه مبلغي براي خريد واگن به حساب شركت حمل و نقل ريلي واریز شود، اما مشخصات و جزئيات اين خريد مشخص نبود.سيد جمال صمصام شريعت گفت که به غیر از یکی از کلانشهرها هيچ كلانشهري پول را پرداخت نكرد تا مشخصات و جزئيات خريد واگن مشخص شود.قائم مقام و مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري اصفهان عنوان كرد: قرار بود هياتي براي ارائه مشخصات و جزئيات خطوط مترو به چين بروند و يا هياتي از چين براي اين موضوع به اصفهان سفر كنند كه اين امر محقق نشد. صمصمام شريعت گفت که به دليل اينكه مشخصات و جزئيات خطوط مترو ارائه نشده بود، مبلغ نيز با تاخير واريز شد.

ايستگاه آزادي تا دو ماه آينده تكميل مي شود

معاون عمران شهری شهرداري اصفهان در جلسه علني دیروز شوراي اسلامي شهر اصفهان درپاسخ به سوالات اعضاي شوراي شهردر زمینه ايستگاه مترو آزادي گفت: مصوبات ايستگاه مترو از سال 83 اخذ شده و در طرح این ایستگاه به صورت تقاطع دوطبقه مطرح بود، اما در سال 89 به دليل كمبود اعتبارات اجرای آن متوقف شده است.عليرضا قاري قرآن گفت: با توجه به عبور خط بي.آر.تي مطالعات دوباره انجام و قرار شد خط 3 مترو از منهاي 3، خط یک مترو از منهاي 2 و مسير عبور بي.آر.تي از منهاي يك عبور كند.معاون عمران شهری شهرداري اصفهان عنوان كرد: بر اساس طرح مشاور، ايستگاه آزادي تا 30 متر ارتفاع زير زمين ايجاد مي شد. قاري قرآن خاطرنشان كرد: بر اساس قراردادي كه در سال 92 منعقد شد، احداث سه ايستگاه مترو آزادي، شريعتي و سي و سه پل به سازمان عمران واگذار شد. وي گفت که زماني كه نقشه ها آماده شد، مشخص گردید نيازي به زيرگذر نيست و طرح به صورت دو طبقه ابلاغ شد.معاون عمران شهری شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه قرارداد اجراي ايستگاه آزادي 15 ماهه است، عنوان کرد: بر اساس برنامه زمان بندي ظرف دو ماه آينده ايستگاه آزادي تكميل مي شود.قاري قرآن در خصوص كشته شدن دو نفر در ايستگاه مترو گفت : بر اساس گزارش پليس يك خودرو سانتافه با سرعت 170 كيلومتر حركت مي كرد كه به گارديل ها برخورد کرده و به داخل كارگاه مترو سقوط می کند و پليس مقصر اين حادثه را سرنشين خودرو اعلام كرده و تاكنون هيچ شكايتي در اين زمینه از مترو انجام نشده است.

برای خريد ۳ رام واگن به جای تشویق، ما را فلک کردند

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه خط يك مترو به طول 5/12كيلومتر با اعتبار ۲۵۰ ميليارد تومان در سال ۷۰ پيش بيني شده بود كه در آن زمان اين مبلغ بسيار زياد بود، عنوان کرد : براي راه اندازي مترو بايد متحد شويم و مسائل پروژه مترو بسيار كلان است و به تنهايي نمي توان اين مشکلات را حل كرد.جواد شعرباف گفت که اگر مترو ساير كلانشهرها از جمله مشهد جلوتر هستند، به دليل حضور جمعي آنهاست .وی به سفر رياست جمهوري به تبريز اشاره كرد و گفت : چرا در سفر رييس جمهور به اصفهان اعتبارات فايناس به مترو اختصاص داده نشد، اما در سفر به تبريز مشکلات اين شهر حل شد؟ اين موضوع واقعا درد است.وي با بيان اينكه امروز هزاران مشكل در وزارت كشور در زمینه ورود رام دوم واگن هاي مترو وجو د دارد، عنوان کرد: پيگيري هاي بسیاری از سوي استاندار، شهردار و نمايندگان مجلس صورت گرفت تا رام دوم تحويل شود و تنها گناه ما خريد سه رام واگن بود که به جای تشویق، ما را فلک کردند. مديرعامل سازمان قطارشهري شهرداري اصفهان گفت که دولت دو دفعه مصوبه فاینانس مترو اصفهان را گذرانده، ولي هنوز عملياتي نشده است.شعرباف با اشاره به مشكل شركت پلور سبز گفت: واگن هاي مترو مانند خودرو نيست كه خريداري شده و وارد خيابان شود بلكه واگن ها بايد بر اساس خطوط مترو طراحی شود.روزنامه نسل فردا نیز در پرونده ای به بررسی هنرمندانی که اینستگرام فعال هستند، پرداخت و نوشت: اینستاگرام یکی از فضاهای پرطرفدار اینترنتی است که در سال‌های اخیر توانسته میان ایرانیان، جایگاه قابل توجهی بیابد. فضای اینستاگرام که عکس محور است و تک جمله‌های کنار عکس که زحمت خواندن مطالب طولانی را برای مخاطبان پرشتاب شبکه‌های اینترنتی کم می‌کند، موجب شده روز به روز به تعداد حاضران در این فضا افزوده شود.
یکی از امتیازهای اینستاگرام مانند اغلب فضاهای مجازی، ایجاد رابطه بی‌واسطه بین هنرمندان و مردم است؛ اینکه هنرمندان با گذاشتن تصاویر و متنی از خود می‌توانند بدون واسطه مطبوعات و رسانه‌ها با مردم ارتباط برقرار کنند، رونق بیشتر این فضا را سبب شده است. مخاطبان افراد حاضر در اینستاگرام با عنوان دنبال‌کنندگان شناخته می‌شوند و طبیعی است که هر تعداد دنبال‌کننده بیشتر بیانگر میزان محبوبیت بالاتر آن فرد و هنرمند در این فضاست.
در میان چهره‌های حاضر در اینستاگرام، ردی از هنرمندانی چون عباس کیارستمی، آیدین آغداشلو، رخشان‌بنی‌اعتماد، حسین علیزاده، محمدرضا شجریان و اصغر فرهادی دیده نمی‌شود.
نکته قابل بحث در مورد فضای اینستاگرام و البته فضاهای مشابه این است که چه چیز تعداد دنبال‌کنندگان را تعیین می‌کند؟ آیا در این‌جا هم همان قوانین دنیای واقعی حکم‌فرماست؟ آیا هنرمند شاخص‌تر به لحاظ جایگاه هنری بیشترین دنبال‌کنندگان را دارا هستند یا اینجا تعاریف دیگری جذابیت‌ها را تعیین می‌کند.
پرطرفدارترین‌ها
الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری و امیر تتلو سه بازیگر و خواننده‌ای هستند که بیشتر تعداد دنبال‌کنندگان را در اینستاگرام دارند؛ هر سه این افراد تعداد طرفدارانشان بیش از یک میلیون نفر است.بختیاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، شاکردوست حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و تتلو یک میلیون نفر دنبال‌کننده دارد. تعداد دنبال‌کنندگان مهناز افشار هم در آستانه میلیونی شدن
 است.
محمد رضا گلزار، بهرام رادان، سیروان خسروی، مهراوه شریفی‌نیا، بهنوش طباطبایی، بابک جهانبخش و یاس بین ۷۵۵ هزار تا ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند.
۱۲ هنرمند بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند که در میان آنان اسامی افرادی چون مهران مدیری، ترانه علیدوستی، رضا عطاران، بنیامین بهادری و محسن یگانه به چشم می‌خورد.
فاصله بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دنبال‌کننده دربردارنده بیشترین تعداد هنرمندان است، در این میان اسامی ۲۹ هنرمند مشاهده می‌شود که از جمله آنان می‌توان به نیکی کریمی، لیلا حاتمی، احسان خواجه‌امیری، رامبد جوان و امیر جعفری اشاره کرد.
۱۹ هنرمند نیز بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند، از جمله همایون شجریان، محسن چاوشی، شهاب حسینی و هانیه توسلی.
آنچه روی اینستاگرام منتشر می‌شود
یکی از جذاب‌ترین بخش‌های فضایی همانند اینستاگرام، کمتر شدن فاصله میان زندگی و علاقه‌مندی‌ها و دغدغه هنرمندان با مخاطبان است؛ بنابراین قطعا چهره‌های محبوب این دنیای مجازی کسانی‌اند که حضوری فعال دارند و مخاطب را در بخش‌های زندگی خود وارد کرده و با نوشتن متنی و گذاشتن عکسی زمینه ورود افراد را به دنیای خود فراهم می‌کنند.
در این بین کسانی که بتوانند در ایجاد موضوعات بحث برانگیز موفق عمل کنند و وارد چالشی با طرفداران یا دیگر هنرمندان شوند، می‌توانند به راحتی به تعداد دنبال‌کنندگان خود بیفزایند.
شاکردوست به عنوان بازیگری که در صدر جدول قرار دارد، اغلب صفحه خود را به عکس‌ها و فیلم‌هایی مربوط به خود به روز می‌‌کند. او به غیر از عکس‌های مربوط به کارهای سینمایی خود، تصاویر غیر سینمایی نیز روی صفحه می‌‌گذارد.
بهنوش بختیاری، عکس‌های شخصی و تصاویری از پشت صحنه فیلم‌ها و تئاترهایی که کار می‌کند، منتشر می‌کند همچنین پاسخ موضوعات مطرح شده از سوی طرفدارانش را در قالب کامنت می‌دهد.
امیر تتلو هم معمولا در مورد حاشیه‌هایی که اطراف خود و دوستانش وجود دارد صحبت می‌کند و یکی ویژگی‌های حضور او در فضای اینستاگرام اظهارنظرش درباره طیف گسترده‌‌ای از موضوعات است.
صابر ابر که ۲۰۵ هزار دنبال‌کننده دارد، صفحه خود را از عکس‌های محیط اطراف خود پرمی‌کند، از غذاهایی که می‌خورد تا کوچه و خیابان اطرافش. او همچنین از خاطرات روزانه خود هم می‌نویسد و هر از گاهی فیلم‌هایی هم از نحوه غذا درست کردن و گیاهانی که دارد منتشر می‌کند.
بنیامین بهادری با ۴۳۲ دنبال‌کننده در اینستاگرام خود، اخبار کنسرت‌هایش را منتشر می‌کند و گاهی از خودش نیز عکس می‌گذارد.
مهراب قاسم‌خانی ۲۸۳ دنبال‌کننده دارد و معمولا خاطراتش را در در صفحه‌‌اش می‌نویسد که اغلب این خاطرات طنز هستنند.
پیمان معادی، با ۱۷۲ دنبال‌کننده، در اینستاگرام خود از سفرهایی که می‌رود، دوستانش و فیلم‌هایی که بازی کرده مطالبی منتشر می‌کند.
محسن چاوشی ۶۷ هزار دنبال‌کننده دارد. او کمتر عکسی از خود در اینستاگرام می‌گذارد و بیشتر تصاویری از فرزندش زانکو را می‌توان در این صفحه دید که اغلب مورد توجه مخاطبانش قرار می‌گیرد. صفحه این خواننده معمولا دو هفته یکبار به روز می‌شود.
همایون شجریان 618 دنبال‌کننده دارد. او در کل هشت عکس در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است و در اغلب این عکس‌ها علاوه برخودش پدرش محمدرضا شجریان نیز حضور دارد.
حمید فرخ‌نژاد 533 دنبال‌کننده دارد و عکس‌های شخصی از قرارهای خود و همچنین تصاویری از فیلم‌هایی که بازی کرده را سه چهار روز یک بار منتشر 
می‌کند.

قوانین دنیای مجازی
حضور بازیگران شناخته شده و پرطرفدار در نیمه‌های جدول همچنین مواجهه با چهره‌هایی چون همایون شجریان و شهاب حسینی به عنوان دو هنرمندی که در زمینه فعالیت خود، جزو محبو‌ب‌ترین‌ها هستند، به وضوح نشان می‌دهد که دنیای اینستاگرام تعاریفی متفاوت از دنیای هنر دارد. زمانی که همایون کنسرتی برگزار می‌کند، نه تنها بارها و بارها در خواست تمدید آن مطرح می‌شود، بلکه ترافیک ایجاد شده در شهر به واسطه تردد مخاطبان کنسرت او، رفت و آمد را در بخشی از تهران مختل می‌کند، اما این هنرمند 618 هزار نفر دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد. مهران مدیری نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین هنرمندان در سال‌های اخیر شناخته می‌شود. او نیز جزو صدرنشین‌ها نیست و در نیمه‌های جدول قرار دارد.
این مثال‌ها و مواردی از این دست به خوبی ثابت می‌کند که بیش از محبوبیت هنرمندان در دنیای واقعی، فضایی که آنان در اینستاگرام ایجاد می‌کنند، میزان راه دادن مخاطبان به دنیای شخصی خود، ایجاد بحث‌هایی که موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های طرفداران را به همراه دارد و مواردی از این دست بیش از هر چیز می‌تواند در تعیین تعداد دنبال‌کنندگان نقش داشته باشد.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار