رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرضا ۱۶ درصد سطح زیر کشت و ۲۳ درصد تولید استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۶۴۱۲۳۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵ 09 August 2018

به گزارش تابناک : مرتضی کافی با اشاره به محصول انار شهرضا، اظهار داشت: محصولات باغی به عنوان یکی از مهمترین تولیدات شهرستان شهرضا محسوب می‌شود که در بسیاری از زمینه‌ها نیز این شهرستان را در جایگاه برتر استانی قرار داده است.

وی افزود: آفت کرم گلوگاه و آفتاب سوختگی در انار هر ساله درصد زیادی از محصول باغات انار کشور و از آن جمله در شهرستان شهرضا را از بازار پسندی و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی ساقط می‌کند.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه تا کنون روش‌های مختلف مبارزه بـا ایـن آفـت از جمله مبارزه زراعی و بیولوژیک که در سطح باغات به مرحله اجرا در آمده است، گفت: در این راستا با توجه به اهمیت موضوع در افزایش عملکرد به صورت کمی و کیفی با کاهش خسارت ناشی از فعالیت این آفت و تولید محصول سالم، در سـال زراعـی 96 - 95 برای بررسـی راهکـار مبارزه با این آفت، کمیته مبارزه با کرم گلوگاه انار تشکیل شد.

وی بیان کرد: در ادامـه فعالیـت کمیتـه در سـال زراعی 97 - 96 که با جدیت و حساسیت مضاعف اقدام به برگزاری جلسات مستمر با حضور اعضـا و دعوت از محققان بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و اعضا هیأت علمی دانشـگاه برای تدوین دستورالعمل مبارزه تلفیقی با آفت کرم گلوگاه انار برگزار شد و پس از تایید راهکارهـای جدیـد پیشنهادی توسط اعضا در دو فاز چنـدین روش بـه مرحلـه اجـرا در آمـد.

کافی با بیان اینکه کمیتـه نظارتی شهرستان و کارشناسان مربوطه از محل اجرای طرح بازدیـد و تیمارها مورد پایش قرار گرفت، تصریح کرد: امید است در پایان فصل برداشت انار با توجـه بـه پیگیـری و جـدیت کارشناسان در بررسی روش‌های مختلف اجرایی راهکـاری مـوثر، کـاربردی و اقتصـادی برای کاهش خسارت و کنترل آفت برای ارائه به باغداران پیدا شود.

وی با بیان اینکه شهرستان شهرضا با سطح زیر کشت هزار و 650 هکتار انار که 1400 هکتار آن بارور و 250 هکتار باغات جدیدالاحداث است، مقام سوم استان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: شهرضا 16 درصد سطح زیر کشت و 23 درصد تولید استان اصفهان را به خود اختصاص داده است که از لحاظ تازه‌خوری و فراوری در رده بهترین انارهای کشور قرار دارد.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: از سال 1382 به بعد حدود 950 هکتار باغ انار به صورت مکانیزه و با شیوه‌های نوین باغداری و آبیاری تحت فشار احداث شده و در آنها تفکیک بهترین ارقام رعایت شده و حدود 400 هکتار آن از برجسته‌ترین ارقام صادراتی معرفی شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی شامل رباب نیریز، نادری، نطنز، ملس ساوه، یوسف‌خانی ساوه، شیشه کپ فردوس و 550 هکتار نیز از بهترین ارقام بومی شهرضا شامل ملس شهرضا و یاقوت شهرضا شناسائی، انتخاب و کاشت شده است.

منبع: تسنیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار