معاون فرهنگی شهردار اصفهان خبر داد:
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: یکی از وظایف شهرداری ها با رویکرد تحقق شهر فرهنگی، نگاه و بازنمایی بُن مایه های هویتی شهرها است. این نگاه ما را به سیاست ها و اهداف فرهنگستان هنر ایران نزدیک کرده و انگیزش ایجاد می کند.
کد خبر: ۸۱۷۴۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹ 25 January 2020

به گزارش تابناک اصفهان به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد عیدی با اشاره به همکاری شهرداری اصفهان و فرهنگستان هنر ایران، اظهار کرد: فرهنگستان هنر ایران از ارکان رکین بازنمایی هویت هنری ایران است و در ابعاد ملی و بین المللی وظایف خطیری داشته و در این زمینه ها گام های موثری برداشته است.
مقاصد فرهنگی مشترک شهرداری اصفهان با فرهنگستان هنر
وی تصریح کرد: یکی از وظایف شهرداری ها با رویکرد تحقق شهر فرهنگی، نگاه و بازنمایی بن مایه های هویتی شهرها است چراکه اگر شهر را موجود زنده بدانیم، این موجود زنده واجد شرایط گذشته، حال و آینده است و گذشته شهر دستمایه رویکردهای ما در اکنون و راهبردهای ما برای آینده شهر است.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: این نگاه ما را به سیاست ها و اهداف فرهنگستان هنر نزدیک کرده و انگیزش ایجاد می کند و باعث می شود اندیشمندان و محققان آن مجموعه به شهرداری ها نزدیک شده و بتوانند با هم افزایی در بازنمایی هویت شهرها کمک کنند.
اقدام مشترک شهرداری اصفهان و فرهنگستان هنر برای استاد "علی محمد اصفهانی"
وی گفت: در این راستا یکی از طرح هایی که فرهنگستان هنر پیش رو داشت و از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، تمهیداتی بود که برای همایش یکی از استادان نامی حوزه کاشیکاری و از مکتب دانان و مکتب داران این رشته به نام "علی محمد اصفهانی" اندیشید.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان تاکید کرد: استاد علی محمد اصفهانی از کاشی کاران اصفهانی و از کاشی کاران زبده و نامور عصر ناصری است که از اصفهان به تهران می آید و بانی بسیاری از جلوه های کاشیکاری تهران قدیم می شود، برخی از این کاشی ها با امضای خود استاد بوده و برخی باید بررسی شود و با توجه به اصالت نگاری که انجام می شود به ظن بسیار قوی گفته می شود که این ها از آثار استاد علی محمد اصفهانی است.
وی بیان داشت: یکی از برجستگی های استاد علی محمد اصفهانی این است که بسیاری از آثار شاخص این استاد در موزه های بزرگ جهان نگهداری می شود. شهرداری اصفهان در این همایش شرکت کرد و مقرر کرد در برگزاری این همایش از کتاب علی محمد اصفهانی هم رونمایی شود چراکه این کتاب کمک می کند بخشی از هویت هنری شهر مورد بازشناسی قرار گیرد.
عیدی افزود: فرهنگستان هنر ایران و شهرداری اصفهان با تجربه خوبی که در این زمینه کسب کرده اند، راغب هستند در برنامه های سترگ، هدفمند و روشمند آتی با یکدیگر مشارکت کرده تا بتوانند با توجه به اعتبار و ظرفیت هایی که هر دوطرف دارند در مقاصد فرهنگی خود موفق باشند.
پروژه " خمسه نگاری" و تصویر نظامی از شهر اصفهان
وی اضافه کرد: یکی از برنامه های مدنظر که اصرار داریم در آن شرکت کنیم تا دانش کارشناسی و توان اجرایی هر دو سو در کنار یکدیگر قرار گیرد، پروژه ای تحت عنوان "خمسه نگاری" است که متمرکز روی خمسه نگاری نظامی است. نظامی در دیوان خود اشارات زیبایی از اصفهان دارد و با توجه به اینکه در قرون چهارم و پنجم نوشته شده، در همان زمان اصفهان را سرآمد بلاد روم می داند.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مقرر شد در این زمینه با فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اصفهان هم جهت شویم،‌ تاکید کرد: احتمالا همایش خمسه نگاری در 25 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، در سه حیطه مقرر است فعالیت ها انجام شود که یکی از آنها برگزاری نشست هایی در اصفهان با سه ضلع دانشگاه هنر اصفهان، فرهنگستان هنر ایران و شهرداری اصفهان است.
وی افزود: دومین اقدام این است که در حوزه تولید اثر اقدامات جدی انجام دهیم، یعنی باتوجه به تصویری که نظامی بزرگوار از اصفهان ترسیم کرده، این تصویر دستمایه تخیل هنرمندان شده و بر مبنای آن تصویرسازی در قالب نظم به اثر هنری مانگار تبدیل شود و زینت موزه اصفهان شود.
احیای خمسه خوانی
معاون فرهنگی شهردار اصفهان، با بیان اینکه خمسه نظامی در فولکلور یا فرهنگ عامه ما جایگاهی بس رفیع دارد، تصریح کرد: در این زمینه تلاش می شود تا این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد، بسیاری از پدران و مادران ما برای فرزندان خود داستان های خمسه نظامی را می گفته اند و از طرفی دیگر رسم خطیری تحت عنوان خمسه خوانی بوده که در اصفهان و توابع آن انجام می گرفته است و این در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک شایانی می کرده است؛ در این زمینه هم اصرار داریم این معنا بازنمایی شود.
بررسی تأثیر نظامی بر هنر اصفهان
وی تاکید کرد: چهارمین اقدامی که می کوشیم آن را انجام دهیم بررسی تأثیر نظامی بر هنر اصفهان است، به ویژه هنر نگارگری و طراحی، مینیاتور و نقاشی؛ بسیاری از هنرمندان ما در شاخه های مختلف هنری تحت تأثیر خمسه نظامی بوده و از آن تأثیر گرفته اند. مبنا بر این است که این مایه نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
معاون فرهنگی شهردار گفت: با توجه به اینکه اصفهان مرکز ایران قرار دارد، مقرر است وحدت و "هم کنشی" ایجاد و در این زمینه شهرهای دیگر مانند تبریز، شیراز و سایر کلانشهرهای بزرگ کشور را نیز در این راستا همپا و همراه کند.
وی اضافه کرد: سیاست شهرداری اصفهان در زمینه فرهنگی در حوزه جهانشهری تعریف می شود و به این معنا واقف است که ظرفیت های بومی خود را تبدیل به امر و مسئله جهانی کند، از این رو شهرداری اصفهان راغب است و آمادگی دارد با فرهنگستان هنر که در بعد ملی و بین المللی بسیار نامدار است و ارتباطاتی را در سطح روابط بین فرهنگی در عرصه بین المللی دارد، اقدامات مشترکی انجام داده تا بتوانیم ظرفیت های جهانی اصفهان را هم بشناسیم و هم به جهانیان بشناسانیم.
عیدی تاکید کرد: می کوشیم به دنبال هویت خودمان برویم و این سطح از انسجام فرهنگی در شهر اصفهان را تقویت کنیم، از این رو می طلبد در زمینه فعالیت های فرهنگی پا را از جغرافیای فرهنگی اصفهان فراتر بگذاریم زیرا گمان داریم جغرافیای فرهنگی اصفهان به اندازه جهان امروز گستردگی دارد.
پیوند نظامی و استاد علی محمد اصفهانی با پروژه اصفهان 2020
وی افزود: تلاش این است زمانی که از روابط و تعاملات گسترده فرهنگی صحبت می کنیم ظرفیت های خود را نیز تقویت کنیم؛ در این مسیر می کوشیم هم همایش علی محمد اصفهانی و هم خمسه نگاری را که یک پروژه بسیار عظیم و فرآیند محور است را با پروژه 2020 که تراویده و محصولی از شورای شهر اصفهان است هم جهت کنیم.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: پروژه 2020 که به عنوان یک پروژه گسترده گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اصفهان محسوب می شود با این نوع اهداف ما همخوانی بسیاری دارد و ما باور داریم این نوع نگاه و اقدامات، تقویت کننده طرح 2020 نیز هست؛ ظرفیتی که پروژه 2020 در شهر اصفهان ایجاد می کند موجب می شود ما نیز در تحقق این نوع اهداف برای بازنمایی هویت فرهنگی اصفهان موفق تر عمل کنیم.
وی بیان داشت: حوزه معاونت فرهنگی معتقد است جغرافیای فرهنگی اصفهان بسیار گسترده تر از جغرافیای طبیعی و حقوقی تعریف شده خود است، بر همین منوال این موضوع به ما اجازه می دهد بتوانیم در سطح بسیار گسترده ای عمل کنیم، در این رابطه شب اصفهان را در تبریز برگزار می کنیم و تفاهمنامه ای نیز با موزه ملک داریم زیرا بخشی از آثار هویتی ما در موزه ملک است.
عیدی اظهار کرد: از طرفی نشستی با تخت فولاد و با همکاری کتابخانه ملی ایران برگزار شد که آن هم کار بزرگ و ارزشمندی بود و به همراه برگزاری نمایشگاه تاثیر بسیار خوبی داشت، این کار از طرف مجموعه تخت فولاد پیگیری شد.
وی افزود: در حال انعقاد تفاهمنامه هایی با مرکز اسناد وزارت خارجه هستیم، ‌در این اسناد بسیاری از اسناد مربوط به اصفهان حتی مستنداتی مربوط به شهرسازی اصفهان وجود دارد که امید داریم با این تفاهمنامه بتوانیم این روابط را گسترده تر کنیم.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان تاکید کرد: نقشه هایی در آرشیو اسناد وزارت خارجه وجود دارد که می توانیم این اسناد را بگیریم، حتی گزارش هایی از گزارشگران خارجی در شهرهای دیگر در مورد اصفهان وجود دارد که اگر بتوانیم در این تفاهمنامه به صورت اصولی عمل کنیم می توانیم روایت های خوانده شده از اصفهان در سایر شهرها و کشورهای جهان را جمع آوری و کمکی به هویت تاریخی شهر اصفهان کنیم،‌ این موضوع می تواند دستمایه مدیریت شهری اصفهان برای عملکردهای آتی باشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار