مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخایرخون اصفهان به کمتر از سه روز کاهش یافته است و نیاز به اهدای تمام گروه های خونی داریم.
کد خبر: ۸۸۷۱۷۸