نیروی عظیم دانشجویان را منفعل کرده ایم

به گزارش تابناک اصفهان : امیر یوسفی نژاد در خصوص مهم‌ترین مشکلات تشکل‌های دانشجویی، اظهار کرد: بحثی که امروز تشکل‌های دانشجویی در سطح کشور با آن مواجه هستند بحث لزوم امن بودن فضای دانشجویی است، برای مثال برای برخی دانشجویان احکام بسیار سنگینی به دلیل حضور در تجمعات روز دانشجو صادر می‌شود. وقتی دانشجو با چنین احکامی در حین فعالیت خود مواجه شود برای بقیه دانشجویان انگیزه و رغبتی جهت فعایت های دانشجویی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه دانشجو فضای امن می‌خواهد نه امنیتی، افزود: این بحثی است که در یک برهه از زمان شروع شد و جدی نگرفتنش سبب بی‌رمقی در فعالیت‌های دانشجویی شد. هم‌اکنون تمام تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور با مشکل عضوگیری روبرو هستند. امروز هدف دانشجویان پاس کردن واحدهای درسی است و علت اصلی این موضوع امن نبود فضا برای فعالیت دانشجویی است. اگر بتوانیم فضای امن ایجاد کنیم بدون شک گام مؤثر و مفیدی برداشته شده است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: نکته دیگری که بر مشکلات تشکل‌ها افزوده است عدم استفاده بهینه از استعدادهای دانشجویان است. بعضاً دانشجویانی در یک دانشگاه داریم که در یک رشته درس می‌خوانند، اما در چند زمینه تخصص و تبحر دارند. امروز هیچ ساز و کاری نتوانستیم فراهم کنیم که استعدادهای بالقوه آنان را به فعل درآوریم و همین امر سبب سرخوردگی دانشجو می‌شود.

یوسفی نژاد ادامه داد: بحث بودجه انجمن‌های اسلامی همیشه محل دعوا بوده است. بودجه انجمن‌های اسلامی ممکن است از بودجه سایر تشکل‌ها کمتر باشد، اما نکته اساسی آن است که همان بودجه‌ای که اختصاص می‌یابد دسترسی به آن مشکل است و نحوه خرج کردن این بودجه زیاد در اختیار انجمن‌های اسلامی نیست و فرایند و ساز و کار سختی دارد که سبب به تأخیر افتادن بسیاری از کارها می‌شود.

وی در همین خصوص افزود: دسترسی مشکل به بودجه سبب پایین آمدن کیفیت برنامه‌ها می‌شود و خواست دانشجویان مبنی بر بالا بودن کیفیت برنامه‌های دانشجویی محقق نمی‌شود.

شبکه ارتباطی میان تشکل ها را از بین برده ایم

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خاطرنشان کرد: متأسفانه از همان روز اولی که فعالیت تشکل‌های دانشجویی شکل گرفت یکی از مطالبات اصلی و بنیادی آنان شکل گرفتن اتحادیه‌های دانشجویی بوده است. اتحادیه‌ها زنجیره‌ای هستند که تشکل‌های دانشجویی می‌توانند در سطح کشور با یکدیگر در ارتباط باشند.

یوسفی نژاد با بیان اینکه یک دست صدا ندارد، گفت: اگر تعداد زیادی تشکل در اتحادیه دانشجویی وجود داشته باشند می‌توانند کار بسیار مفید و جالبی در سطح کشور انجام دهند. متأسفانه نداشتن اتحادیه دانشجویی و عدم ارتباط میان دانشجویان سبب شده در مواقع حساس که نیاز به حضور و تصمیم تمام تشکل‌ها است با مشکل مواجه شویم.

وی افزود: وقتی شبکه ارتباطی میان تشکل‌ها را از بین برده ایم نیروی عظیم دانشجویان را منفعل کرده ایم و در نتیجه کیفیت فعالیت‌های دانشجویی پایین آمده است.