اعطا پیشنهاد داد؛ ضرورت ارایه بسته های سرمایه گذاری مکمل لایحه جدید باغات

به گزارش تابناک : مصوبه برج باغات بر خلاف هدفی که داشت، منجر به تخریب ریه های تنفسی تهران شد؛ این مصوبه در شورای چهارم جنجال زیادی آفرید، برخی عقیده داشتند که باید جلو باغ کشی را گرفت و برخی دیگر منافع افراد را دخیل در عدم لغو این مصوبه دانستند؛ در این راستا با همه فراز و فرود ها، شورای پنجم در اسفند 96 اقدام به لغو این مصوبه کرد. و پس از آن شهرداری را ملزم به ارائه پیشنهاد جایگزین نمود، امری که این روزها پیروز حناچی، معاون شهرسازی شهرداری تهران خبر از ارسال این لایحه به شورای شهر تهران داده است. وی در توضیح این لایحه عنوان کرده که سطح ساخت و ساز ها کاهش خواهد داشت. بر این اساس خبرنگار تیتر شهر جزئیات لایحه جدید ساخت و ساز در باغات را از عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران جویا شد.


علی اعطا در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به لایحه جدید ساخت و ساز در باغات، بنا است باز هم تغییر کاربری ها صورت پذیرد، گفت: بحث کاربری موضوع متفاوتی است و عمدتا به اشتباه برداشت می شود.


وی در ادامه افزود: زمینی را که به عنوان باغ می شناسیم به آن معنا نیست که کاربری باغ دارد بلکه به معنای این است که زمین، نوعیت باغ دارد.


عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حداقل یکی از پنج شرط باید برای تشخیص باغ وجود داشنه باشد، بیان کرد: زمینی که به عنوان باغ می شناسیم باید حداقل یکی از این شرایط را داشته باشد؛ یک اینکه در سند ذکر شده باشد که باغ است. دو اینکه رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر نوعیت باغ داشته باشد. سه اینکه حد نصابی از درختان را که در ضوابط و مقررات مشخص شده است داشته باشد. چهار اینکه در مورد زمین هایی که در حریم قرار گرفته، وزارت جهاد کشاورزی رای باغ داده باشد و پنج اینکه، در موارد خاصی که هیچ کدام از این شرایط برقرار نیست، شورا ممکن است زمینی را باغ تشخیص دهد، که البته این مورد آخر نیاز به توضیح بیشتری دارد.


اگر حداقل یکی از این شرایط 5 گانه برقرار بود، کفایت می کند که نوعیت زمین، باغ تشخیص داده شود و البته مرجع تشخیص، در نهایت شورای شهر است. 
این متخصص حوزه معماری و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: بنابراین نوعیت زمین ارتباطی به کاربری ها ندارد و اساسا کاربری و نوعیت، دو مقوله متفاوت هستند. زمینی که باغ است در هر پهنه ای ممکن است قرار داشته باشد. کاربری آن ممکن است آموزشی، مسکونی، تجاری، اداری و... باشد.یعنی باغ می تواند کاربر ی مسکونی، تجاری، اداری و ... داشته باشد.
اعطا خاطر نشان کرد: موضوع این است که وقتی به نوعیت باغ بر می خوریم، آیا ضوابط ساخت و ساز در آن، چه نسبتی با ضوابط پهنه و زیرپهنه داشته باشد.


عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص مصوبه قبلی برج باغات بیان کرد: ضوابط قبلی بدین ترتیب بوده که بر مبنای مصوبه شورای چهارم و پیوست شماره سه طرح جامع و بر مبنای دو بند از طرح تفصیلی، میزان تراکم پهنه به علاوه درصدی تشویقی اجازه ساخت و ساز داشت. صرفا گفته می شد سطح اشغال حداکثر 30درصد باشد، اما این کاهش سطح اشغال، در ارتفاع جبران شود. این بنا که در باغ ساخته می شد، کاربری آن هم متناسب با ضوابط پهنه و زیرپهنه مشخص می شد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات طرح جدید ساخت و ساز در باغات گفت: بر خلاف طرح قبلی که تراکم را حتی از ضوابط پهنه بالاتر می برد و به عنوان تشویقی در نظر می گرفت، که البته هیچ مبنایی هم نداشت، در طرح جدید سطح اشغال و تراکم به طرز محسوسی کاهش می یابد. این تدابیر به آن منظور است که باغ به زیر ساخت و ساز نرود و ساخت و ساز محدودی در آن صورت گیرد تا فعالیت هایی در آن مستقر شود.

اعطا بیان کرد: برای حفظ باغ، ممنوعیت کفایت نمی کند، اگرچه در حال حاضر شرط لازم برای حفظ باغ است. به شهرداری پیشنهاد داده ایم در کنار این لایحه، بسته های سرمایه گذاری مشخصی تهیه کند به گونه ای که فعالیت هایی در باغ های شهر مستقر شود که شهروندان و مالکین منتفع شوند و این فعالیت ها، مستلزم حفظ باغ و بهره برداری از آن باشد.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در خصوص پیشنهاد مکمل در لایحه جدید ساخت و ساز در باغات تاکید کرد: این پیشنهاد نیاز به کار مشترکی توسط معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مالی و اقتصاد شهری دارد که به اتفاق، مطالعه و بررسی کنند و بسته های سرمایه گذاری تدوین کنند. پیش از این کسی چندان توجهی نداشته است که انتفاع اقتصادی از باغ، صرفا ساختن برج باغ نیست.

 

 

منبع : تیترشهر