دایره رسانه های مورد تائید شهرداری تهران؛ تنها 85 رسانه

به گزارش تابناک : شهرداری تهران با انتشار لیستی از 85 رسانه فعال در حوزه عمومی و شهری خود را ملزم به پاسخگویی به این رسانه ها دانست. این در حالی است که رسانه هایی چون روزنامه ابتکار، روزنامه آرمان، ، سایت پارسینه ، روزنامه قانون و برخی دیگر از فعالان فضای مجازی در این لیست قرار ندارند و به عبارت دیگر در لیست سیاه شهرداری تهران قرار دارند اما پشت پرده انتشار این لیست چیست؟


طی یک سال اخیر رسانه های بسیاری از دل فضای مجازی شکل گرفت که هر یک با انتشار اسنادی در پی کسب شهرت و افزایش بینندگان شدند؛ در پی این اقدامات، شهرداری تهران تصمیم گرفت تا لیستی از رسانه های عمومی و تخصصی تهیه کند تا در قبال این رسانه ها خود را پاسخگو بداند اما این امر می تواند هم به فرصتی برای جلوگیری از انتشار اخبار کذب کمک کند و هم می تواند تهدیدی باشد. چرا که بسیاری از رسانه های معتبر در این لیست قرار ندارند و به عبارت دیگر این رسانه ها در لیست سیاه قرار گرفته اند که این امر می تواند به نگاه سلیقه ای در سیستم مدیریت شهری دامن بزند و از این رو آینده چندان مطلوبی در حوزه رسانه های مورد تائید پیش رو نیست چرا که مرجع صلاحیت این امر مشخص است و این سوال مطرح است که اساسا شهرداری تهران می تواند خود را در قبال برخی رسانه هایی که مجوز لازم را دارند پاسخگو نباشد و آیا مرجع تصمیم گیری این امر شهرداری تهران خواهد بود؛ چرا که لیست رسانه هایی که مجوزهای لازم را داراست از این لیست خط خورده اند و تصور می شود این دایره هر روز کوچک خواهد شد و این امر با شفافیت همخوانی نخواهد داشت.

 

دایره رسانه های مورد تائید شهرداری تهران؛ تنها 85 رسانه/ برخی رسانه های دارای مجوز، در لیست سیاه شهرداری تهران

 

دایره رسانه های مورد تائید شهرداری تهران؛ تنها 85 رسانه/ برخی رسانه های دارای مجوز، در لیست سیاه شهرداری تهران

 

دایره رسانه های مورد تائید شهرداری تهران؛ تنها 85 رسانه/ برخی رسانه های دارای مجوز، در لیست سیاه شهرداری تهران

 

دایره رسانه های مورد تائید شهرداری تهران؛ تنها 85 رسانه/ برخی رسانه های دارای مجوز، در لیست سیاه شهرداری تهران

 
 
 
 
منبع : تیترشهر