فرماندار اصفهان:
توسعه سرمایه گذاری راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی است

به گزارش تابناک، حسین سیستانی با بیان اینکه حرکت در جهت سلامت جامعه بسیار ضروری است بیان داشت: باید تمرکز فعالیت‌های خود را بر روی مسائل اجتماعی و اقتصادی قرار دهیم. مسائل اجتماعی فضای گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که امید است با عنایت متولیان امر موفقیت‌هایی را در پیش داشته باشیم.

فرماندار اصفهان اظهار داشت: اصل موضوع مسائل اقتصادی و رفع موانع و مشکلات تاثیرگذار در سرمایه‌گذاری و اشتغال است، امیدوارم که بتوانیم با توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف به خصوص شرق اصفهان به رفع مشکلات بپردازیم.