آب اصفهان سالم است/ذائقه مردم اصفهان به آب تصفیه خانه بابا شیخ عای عادت کرده

به گزارش تابناک، در چند محله اصفهان به گواه شهروندان مزه آب آشامیدنی تغییر کرده است این در حالی است که علی کیانی کارشناس کنترل کیفیت اداره آب و فاضلاب اصفهان در واکنش به این صحبت ها گفت: برای جبران کمبود آب در فصل تابستان استفاده از برخی از چاه های شهر در دستور کار قرار داده می شود اما این موضوع به این معنی نیست که کیفیت آب مورد سنجش قرار داده نمی شود. 

او با تاکید به اینکه آب به طور کامل مورد تأیید اداره بهداشت بوده و کلیه مراحل تصفیه سپری  و تأییدیه لازم دریافت می شود اظهار کرد: به هر صورت، املاح این آب از آب معمول شهر که در 10 ماه دیگر سال مصرف می‌شود بیشتر است و چون ذائقه مردم اصفهان به آب تصفیه خانه باباشیخ‌علی عادت کرده، این تغییر طعم را به خوبی احساس می‌کنند و این در صورتی است که اگر این آب را مردم شهرهای شرقی استان مصرف کنند، تغییر طعم آن برای آن‌ها ملموس نخواهد بود.