در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد
مقابل کمپین نه به خرید صنایع دستی اصفهان ایستادیم / تمام نقاط مسجد امام اصفهان بحرانی است/ افزایش بهای دفع فاضلاب

به گزارش خبرنگار تابناک اصفهان، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با حضور در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه نظارت دقیق و کاملی روی کیفیت صنایع دستی استان اصفهان صورت می گیرد و این در حالی است که عده ای در صدد با بی کیفیت خواندن صنایع دستی اصفهان باعث ایجاد تشویش و نگرانی در بین گردشگران شوند و بازار صنایع دستی را به حاشیه ببرند، گفت: نباید با نگاه صرف نقادانه به صنایع دستی  و ایجاد جو رسانه ای فضای صنایع دستی را متشنج کنیم.

الهیاری با بیان اینکه لازم نقاط قوت که در عرصه صنایع دستی صورت گرفته است را نیز به ثمر برسانیم، ادامه داد: تاکنون اقدامات زیادی در عرصه تجاری سازی صنایع دستی صورت گرفته است به صورتی که امروز توانستیم خرجین بافی در حسن آباد جرقویه را به عنوان یک صنعت دستی به گردشگران معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دوران فعالیت کاری این دوره از میراث فرهنگی بیش از سه هزار و 100 پروژه انجام گرفت، اضافه کرد: زمانی که این پست مدیریتی را برعهده گرفتم باغ چهل ستون به نقطه انتهایی خود رسیده بود اما با انجام پروژه های مختلفی توانستیم این میراث باارزش اصفهان را نگهداریم امروز نیز مسجد امام اصفهان نقاط بحرانی زیادی دارد که باید با احتیاط ورود کرد.

90 درصد مراجعات مردمی به میراث برای احیای خانه های تاریخی است

الهیاری با بیان اینکه پروژه های شاخص اصفهان به قوت خود در حال انجام است، افزود: در ترمیم مسجد امام و شیخ لطف الله  محدودیت هایی دارم.

وی افزود: امروز خوشبختانه با تغییر نگرش مردم به ارزش میراث فرهنگی و تاریخی مواجهیم به طوری که در 90 درصد مراجعات مردمی میراث بدنبال احیای خانه های تاریخی هستند.

اصفهان رئیس کمیته صنایع دستی شبکه شهرهای خلاق شود

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در اصفهان 40 هزار شغل مرتبط با حوزه صنایع دستی وجود دارد، ادامه داد: اصفهان رئیس کمیته صنایع دستی شبکه شهرهای خلاق باید قرار گیرد.

زندآور با بیان اینکه 40 هزار شغل مرتبط با حوزه صنایع دستی داریم، ادامه داد: باید ارزیابی کرد که جایگاه جهانی اصفهان در حوزه صنایع دستی چیست.

در این جلسه شورا نیز طرح افزایش  بهای دفع فاضلاب آب مطرح شد که پس از طرح مسئله مصوبه آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.