تجهیز ادارات ثبت‌احوال استان به فیبرنوری

به گزارش تابناک، حسین غفرانی با تأکید بر ضرورت تجهیز ادارات ثبت احوال شهرهای استان، اظهار کرد: فیبرنوری از محیط‌های انتقال داده است که سرعت خدمات‌رسانی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: برای تحقق دولت الکترونیک، تجهیز ثبت احوال شهرستان‌ها به فیبرنوری ضروری است، بنابراین باید برنامه‌ریزی جدی در این‌زمینه انجام شود به همین دلیل عملیات تجهیز ادارات شهرستان‌ها به فیبر نوری تا پایان شش ماهه نخست امسال انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: لازم است فرمانداران شهرستان‌ها در زمینه اختصاص بودجه از محل اعتبارات تملک و دارایی در این زمینه همکاری کنند.

غفرانی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات با استفاده از روش‌های نوین خدمات‌رسانی، خاطرنشان کرد: ثبت احوال به عنوان یکی از نهادهای مهم در جمع‌آوری و ارایه اطلاعات و داده‌های فردی و منطقه‌ای باید دسترسی به بانک اطاعاتی داشته باشد.

غفرانی اضافه کرد: با استفاده از تکنولوژی‌های نوین فرصت‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی افزایش می‌یابد.