هوای اصفهان ناسالم برایی گروه های حساس

به گزارش تابناک، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز یکشنبه نهم تیرماه با میانگین ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۳۸، خیابان رودکی روی عدد ۸۵، خیابان استانداری روی عدد ۱۱۱، چهارباغ خواجو روی عدد ۹۵ و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۱۴ قرار دارد.

کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان از جمله سجزی با میانگین ۱۰۰، دولت آباد با میانگین ۹۵، شاهین شهر با میانگین ۹۰ و نجف آباد با میانگین ۷۷ در وضعیت قابل قبول (سالم) است.

هوای شهرهای خمینی شهر با میانگین ۱۱۱، زرین شهر ۱۲۸، لنجان با میانگین ۱۳۴ و مبارکه با میانگین ۱۰۷ امروز نیز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.