آخرین تصمیمات برای شاهرگ نیمه جان اصفهان

حسن ساسانی در خصوص نشست روز گذشته در استانداری اصفهان و آخرین تصمیم برای زاینده‌رود، اظهار کرد: پیشنهاد کشاورزان برای جریان زاینده‌رود، ۱۰ مهر ماه برای غرب اصفهان و ۱۲ مهرماه آب برای شرق اصفهان بود که این موضوع با توجه به کاهش حجم مخزن زاینده‌رود در استانداری مطرح و تأکید شد که در صورت امکان جریان زاینده‌رود برای غرب اصفهان تا ۵ مهرماه و برای شرق تا هشت مهرماه ادامه یابد.

وی افزود: با توجه به درخواست کشاورزان مبنی بر نیاز آبی آنها تا ۱۲ مهرماه، مقرر شد بازدیدی توسط سازمان جهاد کشاورزی از مزارع کشاورزان انجام شود که در نهایت مشخص شد کشاورزان همچنان نیاز آبی دارند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: بر اساس این نظر، برنامه نهایی برای جریان زاینده‌رود در غرب اصفهان ۱۰ مهرماه و برای شرق اصفهان ۱۲ مهرماه است.

وی تصریح کرد: کشت پاییزه در سال آبی جدید در شرایطی باید آغاز شود که مخزن سد زاینده‌رود ذخیره قابل‌اطمینانی داشته باشد.

ساسانی توضیح داد: زمانی که بارش‌های سال آبی جدید در پاییز و به‌خصوص زمستان انجام می‌شود بارش‌ها در ایستگاه شاخص کوهرنگ عمدتاً تبدیل به روان آب نمی‌شود و به‌صورت برف است، به همین دلیل سد زاینده‌رود باید پشتوانه خوبی برای تأمین آب شرب و ادامه توزیع آب برای کشت پاییزه تا پایان سال داشته باشد، بر همین اساس درخواست دادیم خروجی سد زاینده‌رود زودتر کاهش یابد تا این نگرانی مرتفع شود.

وی  در خصوص کشت پاییزه کشاورزان در سال آبی جدید، گفت: روز گذشته جهت تصمیم‌گیری برای نحوه توزیع آب در سال آبی جاری مکاتبه‌ای با تهران انجام دادیم و درخواست تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود را مطرح کردیم چراکه هرگونه تصمیم درباره زاینده‌رود در این شورا اتخاذ خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در خصوص جریان زاینده‌رود در شهر اصفهان، گفت: بعید به نظر می‌رسد آبی برای محیط زیست باقی بماند و تا زمانی که زاینده‌رود برای کشت پاییزه در سال آبی جدید رهاسازی شود، احتمال خشک شدن رودخانه وجود دارد.