با همت خیران صورت خواهد گرفت؛
احداث بزرگترین مرکز ناشنوایان کشور در اصفهان

علیرضا نصر با اشاره به نیازهای متنوع افراد دچار معلولیت اظهار داشت: جامعه ۱۴ هزار نفری ناشنوایان در استان اصفهان سالهاست مکانی منسجم برای فعالیت های فرهنگی و آموزشی نداشتند و از آنجا که رعایت حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ناشنوایان از دغدغه های شورای شهر است با حمایت خیران زمینی به این جامعه اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته ناشنوایان درخواست زمین کرده بودند ادامه داد: زمینی حدود ۳ هزار متر مربع در شهرک نگین ملک شهر با هزینه خیران و همت سازمان مسکن و شهرسازی خریداری شد و پروانه ساختمانی این مکان توسط شهرداری اصفهان و در مراسمی نمادین در محرم رونمایی شد.

رئیس شورای شهر اصفهان با ابراز امیدواری از یاری خیران در ساخت این زمین در آینده نزدیک تصریح کرد: این مرکز در ۶ طبقه به عنوان بزرگترین مرکز ناشنوایان کشور شناخته می شود که به موضوعات فرهنگی و مسائل آموزشی ناشنوایان می پردازد.