اردوی سه روزه جهادگران اصفهانی در زینبیه

محمد کریمی اظهار کرد: گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی اردوی سه روزه محرومیت‌زدایی را با محوریت خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی در محله زینبیه اصفهان برگزار کردند.

وی ادامه داد: بسیج دانشجویی از سال گذشته برنامه‌های محرومیت‌زدایی از حاشیه شهر اصفهان را در قالب اردوهای جهادی پایان هفته را آغاز کرده که این اردو نیز در ادامه همان سلسله برنامه‌ها با شعار «بهترین راه مبارزه با آمریکا؛ خدمت به مردم» از 15 تا 17 آبان در محله زینبیه اجرا شد.

معاون عملیات جهادی و محرومیت‌زدایی ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان تصریح کرد: 100 نفر از اعضای گروه‌های جهادی از جمعیت امام حسن (ع) ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مرکز اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این اردو خدمات پزشکی، دندان‌پزشکی، سلامت عمومی، آموزشی، توانمندسازی و مشاوره را به اهالی این منطقه ارائه کردند.

کریمی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه پزشکی و دندان‌پزشکی اضافه کرد: خدمات پزشکی و پایش سلامت به بیش از 700 نفر، خدمات دندان‌پزشکی به 300 نفر و در حوزه آموزشی، توانمندسازی و مشاوره نیز به بیش از 100 نفر از اهالی زینبیه ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: خدمات بسیج دانشجویی منحصر به ایام خاصی از سال نیست و در ارائه خدمت در تمام حوزه‌ها و با همکاری گروه‌های جهادی در طول سال ادامه خواهد داشت.