اعمال قانون خودروهای بدون معاینه فنی

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه مهلت ثبت نشدن تخلف خودروهای بدون معاینه فنی رو به پایان است گفت: این خودروها از هفته آینده اعمال قانون می شوند.

سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه داشتن معاینه فنی به هنگام دریافت خدمات تعویض پلاک ضروری است، افزود: مالکان در مدت زمان باقی مانده برای گرفتن معاینه فنی وسیله نقلیه خود با رعایت دستور العمل های بهداشتی اقدام کنند.