اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۱۱:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۰۱
اذان ظهر
۱۲:۱۶:۳۳
غروب آفتاب
۱۷:۵۹:۲۰
اذان مغرب
۱۸:۱۵:۵۸