اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۲۹:۴۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۷:۴۲
اذان ظهر
۱۱:۵۸:۵۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۸:۵۴
اذان مغرب
۱۷:۱۷:۱۶