اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۰۷:۱۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۵۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۸
غروب آفتاب
۱۹:۳۵:۵۸
اذان مغرب
۱۹:۵۲:۵۵