اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۳۸:۵۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۵:۰۲
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۱۲
غروب آفتاب
۱۷:۲۲:۲۶
اذان مغرب
۱۷:۴۰:۱۹