اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۲۲:۵۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۴۱
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۵