اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۱۶:۳۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۸:۴۱
اذان ظهر
۱۲:۱۷:۲۰
غروب آفتاب
۱۷:۵۵:۱۵
اذان مغرب
۱۸:۱۱:۵۹