اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۴:۵۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۴۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۰:۵۵
اذان مغرب
۱۹:۵۸:۱۴